Nawigacja

mgr Krzysztof Ciałkowski

Imprezy muzyczne

 Muzyczne echa gminnych festiwali

      W ostatni dzień stycznia 2009 roku, w zimowej aurze w Gimnazjum we Włostowie odbył się III Gminny Konkurs Muzyczny pod hasłem "Hej kolęda, kolęda". Jego organizatorami byli Krzysztof Ciałkowski - nauczyciel muzyki tegoż Gimnazjum i Agnieszka Wojtasik - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Wójcinie. Konkurs obejmował uczniów klas IV - VI szkół podstawowych (I kategoria) oraz gimnazjum gminy Jeziora Wielkie (II kategoria). Celem konkursu było m.in. zainteresowanie muzyką religijną. Do muzycznych zmagań przystąpiło 13 najzdolniejszych uczniów z całej gminy tj. ze szkół podstawowych: Jezior Wielkich, Wójcina, Rzeszynka, a także z Gimnazjum z Włostowa. Prezentowali oni repertuar kolędowy, a także piosenki o tematyce świątecznej. Uczestników konkursu przesłuchiwało jury w składzie: Piotr Barczak, Krzysztof Łuczak oraz Łukasz Kalaczyński. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja przyznała następujące miejsca:

w I kategorii (Szkoła Postawowa)
I miejsce - Joanna Jakubowska (SP Rzeszynek)
II miejsce - Daria Szpulecka (SP Wójcin)
III miejsce - Julia Sadowska ( SP Wójcin)
III miejsce - Marcelina Ruszkiewicz (SP Wójcin)
wyróżnienie - Kinga Jankowska (SP Wójcin)

w II kategorii (Gimnazjum)
I miejsce - Wioletta Kaczyńska
II miejsce - Joanna Częstochowska

    Patronat nad imprezą objął dyrektor Gimnazjum Marek Budny, który umożliwił zorganizowanie konkursu i sponsorował nagrody dla zwycięzców.Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli muzyki: Romę Nowińską, Dorotę Olejniczak, Agnieszkę Wojtasik, Pawła Politowskiego i Krzysztofa Ciałkowskiego. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie to: Daria Szpulecka, Julita Wawrzynek, Julia Sadowska, Joanna Jakubowska, Jagoda Kasztarynda, Agata Lewicka, Marcelina Ruszkiewicz - Szkoła Podstawowa oraz Wioletta Kaczyńska, Joanna Częstochowska, Klaudia Cichocka, Andżelika Ruszkiewicz, Paulina Nowakowska i Karolina Barczak - Gimnazjum.

      W najbliższym czasie tj. 5 kwietnia 2009 roku odbędzie się kolejny Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej w Jeziorach Wielkich, w którym to wystąpi młodzież ze szkół gminy Jeziora Wielkie. Młodzi artyści będą mogli zaprezentować przeboje muzyki chrześcijańskiej. Festiwal będzie jednocześnie promocją uczniów uzdolnionych muzycznie. Wystąpi min. zespół wokalny Jutrzenka oraz zespół  Exodus z Gniezna. W sumie dużo dobrej muzyki w dobrym wykonaniu! Wszystkich melomanów zapraszamy na ucztę dla duszy w Niedzielę Palmową do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich na godz. 15.00

Krzysztof Ciałkowski

   

   

   

Kiedy dusza śpiewa


       W Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2009 roku w Jeziorach Wielkich odbył się XII Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Do udziału w festiwalu zgłosiło się 14 wykonawców ze szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Jeziora Wielkie przygotowanych przez nauczycieli: Dorotę Olejniczak, Romę Nowińską, Pawła Politowskiego i Krzysztofa Ciałkowskiego. Konkurs przeprowadzony był z podziałem na kategorie wiekowe: I grupa (klasy I-III), II grupa (gimnazjum).

Wykonawców oceniało jury w składzie: Krzysztof Świeciak (Piotrków Kujawski), Adam Ratajczak (Bydgoszcz), Arkadiusz Jaroński (Piotrków Kujawski).

      Festiwal rozpoczął występ zespołu wokalnego Jutrzenka z Wójcina, działający przy GOKiR w Jeziorach Wielkich, którego opiekunami są Dorota Olejniczak i Krzysztof Ciałkowski. Zespół wykonał 3 piosenki:

Pioseneczka, Niechaj zstąpi Duch Twój, Zmartwychwstał Pan.

Po nim prezentowali się kolejni wykonawcy z piosenkami:

w kategorii klas I - III

1. Kinga Jankowska - Spójrz na Jezusa


w kategori klas IV - VI

2. Joanna Jakubowksa - List do Boga

3. Jagoda Kasztarynda - Skała

4. Julia Sadowska - Coraz bliżej

5. Marcelina Ruszkiewicz - Jestem dzieckiem Boga

6. Kinga Nowakowska - Ani oko, ani ucho

7. Julita Wawrzynek - List do Boga


w kategorii gimnazjum

8. Malwina Walusiak - Jesteś, który jesteś

9. Paulina Nowakowska - Drzewo

10. Izabela Lenartowicz - Ja nie jestem godzien

11. Joanna Częstochowska - Dzień się kończy już

12. Andżelika Ruszkiewicz - Dekalog VII

13. Wioletta Kaczyńska - Golgota

14. Karolina Radaszewska - Chrystus Pan


      Zwieńczeniem zmagań wokalnych był pozakonkursowy występ dwóch gimnazjalnych duetów, którym towarzyszył chór szkolny. Pierwszy duet - Joanna Częstochowska i Karolina Radaszewska wykonał 2-głosowo piosenkę z rep. Magdy Anioł Kiedy dusza śpiewa, drugi duet - Malwina Walusiak i Karolina Radaszewska wykonał w 2-głosie z rep. zespołu Deus Meus & Beaty Bednarz piosenkę Pan jest wśród nas. Melomani muzyki - słuchacze festiwalu mogli wysłuchać w sumie 19 piosenek o tematyce chrześcijańskiej.

Zwycięzcami tegorocznego festiwalu zostali:

w I kategorii:

Kinga Jankowska - wyróżnienie

w II kategorii:

Julia Sadowska - I miejsce

Julita Wawrzynek - wyróżnienie

Joanna Jakubowska - wyróżnienie

w III kategorii:

Malwina Walusiak - I miejsce

Karolina Radaszewska - wyróżnienie

Po części konkursowej na scenie wystąpił zespół Exodus, działający przy archidiecezji gnieźnieńskiej.

Wszystkim uczestnikom konkursu za wspaniałe występy, jak również wszystkim opiekunom, bez których ten festiwal by się nie odbył, za trud i poświęcenie, organizatorom, jak i wszystkim słuchaczom

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE!

Oto tekst piosenki, która zainaugurowała tegoroczny konkurs:

Pioseneczka (z rep. Magdy Anioł)

1. Weź do ręki swą gitarę

Wydaj z siebie dźwięków parę

Proste chwyty, proste słowa

Proste Bogu się podoba

To na cześć i chwałę nieba

Anioł jako żywy śpiewa

Ref.: Hej, la la la, hej la la la

To dla Ciebie dobry Boży

Pioseneczka ta

2. Jedni grają dla oklasków

I dla innych ziemi blasków

My na chwałę nieba gramy

I najwięcej z tego mamy

To na cześć i chwałę nieba

Anioł jako żywy śpiewa

3. Dałeś nam się cieszyć Boże

Z Tobą smutno być nie może

Powiedz jak dziękować mamy

Tobie gramy i śpiewamy

To na cześć i chwałę nieba

Anioł jako żywy śpiewa

Krzysztof Ciałkowski

Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...


      W wigilię świąt majowych w Gimnazjum we Włostowie odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Do zmagań wokalnych przystąpiło 8 uczniów. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Tomasz Kucharski - nauczyciel ze Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu i umundurowani przedstawiciele Straży Pożarnej Wojciech Skowron - kapelmistrz orkiestry strażackiej z Jezior Wielkich oraz Stanisław Wałęsa - muzyk orkiestry ze Skulska.

       Konkurs odbył się pod hasłem Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta... Piosenki patriotyczne i żołnierskie są bowiem bliskie naszemu sercu. W wielu polskich domach przekazywane z pokolenia na pokolenie wzbudzają emocje oraz poczucie zarówno wspólnoty, jak i tożsamości narodowej.

       Pieśni patriotyczne są gatunkiem, który najpowszechniej i najintensywniej służy kształtowaniu poczucia polskości. Najdobitniej ujął to Jan Kasprowicz, nazywając je "pieśniami ojczyzny pełnymi". Poprzez pieśni oddajemy stan naszej duszy, naszego serca, a także głośno i dobitnie wyrażamy to, kim jesteśmy. Przekazując je następnym pokoleniom, dbamy o pamięć historyczną, o przekaz dóbr kultury naszego narodu.

       Zasługę w pomnażaniu skarbnicy pieśni narodowych mają nie tylko znani poeci i muzycy, ale również lud wsi i miast, żołnierze, powstańcy, działacze społeczni i harcerze, których nazwisk historia nie utrwaliła.

Zapoznając się z pieśniami przeszłości, napotykamy rozmaite wersje wielokrotnie aktualizowanych melodii i tekstów. Niektóre na jakiś czas zaginęły, a dzisiaj przypominane wzbudzają często wspomnienia rodzinnego domu, echa dawnych lat.

Konkurs rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po czym uczestnicy zaprezentowali niżej wymieniony repertuar:

1. Karolina Radaszewska - Po ten kwiat czerwony

2. Izabela Lenartowicz - Piechota

3. Wioletta Kaczyńska - Dzień dobry, Biały Ptaku

4. Patryk Spychalski - Rota

5. Andżelika Ruszkiewicz - Wojenka

6. Malwina Walusiak - O mój rozmarynie

7. Anna Arent - Ułani, ułani

8. Klaudia Cichocka - Biały krzyż

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce - Malwina Walusiak

II miejsce - Anna Arent

III miejsce - Wioletta Kaczyńska

wyróżnienie - Karolina Radaszewska

       Po wręczeniu dyplomów i nagród wszyscy obecni na konkursie przyłączyli się do wspólnego śpiewania repertuaru patriotycznego. Konkurs prowadziła Karolina Radaszewska. W roli dzielnego żołnierza wystąpił Szymon Mańkowski.

Gratulujemy wszystkim wykonawcom udanych występów, a szczególnie Szymonowi, za dzielną postawę żołnierską!!!

       Serdeczne podziękowania składam Panu dyrektorowi gimnazjum Markowi Budnemu, za umożliwienie przeprowadzenia konkursu i wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej imprezy. Dziękuję za przybycie nauczycielom, rodzicom, założycielom Gminnej Izby Tradycji i Pamięci Narodowej w Kuśnierzu, redaktorowi gazety Pałuki oraz wszystkim uczniom.

Krzysztof Ciałkowski

Festyn na rynku strzeleńskim


     Dnia 1 maja 2009 r. w słoneczne popołudnie na rynku strzeleńskim odbył się festyn, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie. Wśród wykonawców znalazła się uczennica naszej szkoły Joanna Częstochowska, która wraz z solistkami zespołu Jutrzenka: Julią Sadowską i Marceliną Ruszkiewicz zaprezentowała półgodzinny recital.

Zaśpiewała m.in. takie piosenki jak: Pokonaj siebie - z rep. zespołu Feel, Zostań - z rep. Kasi Cerekwickiej, Cztery lata - z rep. Iwony Węgrowskiej i Tyle słońca w całym mieście - z rep. Anny Jantar.

Z gminy Jeziora Wielkie na scenie zaprezentował się również zespół Radość. Oba koncerty zostały przyjęte przez słuchaczy wielkim aplauzem.

Gratulujemy udanych występów!!!

Krzysztof Ciałkowski


Jaki to utwór?

Lista utworów na konkurs muzyczny Jaki to utwór? dla klas trzecich:

1. Anonim - Bogurodzica

2. Mikołaj Gomółka - Psalm 29 Nieście chwałę

3. Antonio Vivaldi - Allegro z Koncertu nr 1 E-dur Wiosna z cyklu Cztery pory roku

4. Jan Sebastian Bach - Toccata i Fuga d-moll

5. Wolfgang Amadeusz Mozart - Serenada Eine Kleine Nachtmusic

6. Wincenty z Kielc - Gaude Mater Polonia

7. Franciszek Schubert - Ave Maria

8. Mikołaj Rimski Korsakow - Lot trzmiela

9. Fryderyk Chopin - Etiuda c-moll op. 10 nr 12

10. Fryderyk Chopin - Preludium e-moll op. 28 nr 4

11. Mikołaj Gomółka - Psalm 41 Szczęśliwy, który...

12. Jerzy Fryderyk Haendel - Alleluja z Oratorium Mesjasz

Finał konkursu muzycznego Jaki to utwór? odbył się 25 maja 2009r. 

Laureatami konkursu zastali:

I miejsce - Jagoda Beinka (46 pkt)

II miejsce - Marta Graczyk (45,5 pkt)

III miejsce - Sylwia Glanc (45 pkt)

wyróżnienie -Izabela Lenartowicz (44,5 pkt) oraz Karolina Radaszewska (44 pkt)

G R A T U L A C J E !Krzysztof Ciałkowski

Muzyka dawna w perełce kujawskiej architektury

       Dnia 7 maja 2009 roku 33 uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce edukacyjnej do sanktuarium maryjnego w Markowicach. Wycieczka miała charakter edukacyjny, bowiem rozwijała zainteresowania muzyczne, jak i historyczne, a szczególnie zainteresowania historią sztuki. Zaproszenie na wycieczkę objęło więc uczniów uzdolnionych i aktywnych pod względem muzycznym i plastycznym.

        Zwiedzanie sanktuarium rozpoczęło się od spotkania z organistą kościoła Panem Eugeniuszem Mrozem, który zaprosił całą wycieczkę na chór i przy nowo wybudowanych organach opowiedział o ich historii, budowie, pokazał wnętrze i zademonstrował brzmienie instrumentu. Uczniowie mogli również wysłuchać mini recitalu organowego w wykonaniu Krzysztofa Ciałkowskiego, który zagrał utwory muzyki barokowej - Jana Sebastiana Bacha oraz słynne Ave Maria Franciszka Schuberta.

       Po koncercie uczestnicy wycieczki zwiedzili barokowy kościół, stanowiący zabytek sztuki sakralnej wraz z przewodnikiem Panem Marianem Przybylskim, autorem najnowszej książki Markowice z dziejów sanktuarium i wsi. Słuchacze mogli poznać historię klasztoru, zapoznać się z jego architekturą oraz elementami wyposażenia, usłyszeć wiele ciekawostek o sanktuarium. Młodzież mogła też podziwiać piękny pejzaż markowicki, baśniowy ogród przy klasztorze oraz rozmaite gatunki drzew, krzewów ozdobnych i kwiatów tworzących wokół sanktuarium oazę spokoju i wyciszenia.

       Na zakończenie wycieczki zrobiono pamiątkowe zdjęcie przy ołtarzu polowym (patrz galeria zdjęć). Uczestnicy wycieczki wrócili do szkoły zadowoleni i pełni wrażeń duchowych.

       Składam serdeczne podziękowania dla ojca Aleksandra Dońca, kustosza i proboszcza parafii, za umożliwienie zwiedzania sanktuarium. Dziękuję Panu organiście Eugeniuszowi Mrozowi, za tak ciepłe przyjęcie i przekazanie wielu ciekawych informacji, Panu Marianowi Przybylskiemu za przekazanie z wielką pasją wszystkich ciekawostek historycznych oraz wszystkim uczniom za właściwą postawę i godne zachowanie.

Krzysztof Ciałkowski

Po angielsku i nie tylko...

        Dnia 16 maja 2009 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie odbył się VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej i Nie Tylko... Ciechrz 2009. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechrzu. Do konkursu zgłosiło się ponad 100 uczestników, z których wyłoniono grupę ponad 70 osób. Konkurs przebiegał w dwóch turach - w pierwszej wystąpili uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych: klasy I - III oraz IV - VI. W tej części konkursu wystąpiło 40 wykonawców z całego województwa kujawsko-pomorskiego: Barcina, Żnina, Gębic, Kwieciszewa, Ciechrza, Strzelna, Wronów, Inowrocławia, Piechcina, Wierzchosławic, Sicienka, Niemcza oraz Rojewa.

       W drugiej turze zaprezentowali się wykonawcy gimnazjów oraz szkół średnich. Wśród nich znalazły się dwie uczennice naszego gimnazjum: Malwina Walusiak i Karolina Radaszewska. Obie wokalistki zaśpiewały piosenki w języku angielskim. Pierwsza z nich wykonała piosenkę z rep. Celine Dion - My heart will go on, druga zaś piosenkę z rep. zespołu Cascada - Truly Madly Deeply. Choć nie znalazły się wśród laureatów konkursu, występ ich był bardzo udany (patrz album fotograficzny). Oprócz nich wystąpiło w tej części konkursu 30 osób z różnych miejscowości: Szubina, Rypina, Włocławka, Koronowa, Bachorc, Rogowa, Inowrocławia, Złotnik Kujawskich, Rojewa, Siemnówka, Bydgoszczy, Torunia, Więcborka i Piechcina. Dla najlepszych wykonawców oprócz nagród przewidziany był udział bez eliminacji w największym ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu.

       Przed rozpoczęciem festiwalu nasze solistki wraz z uczestnikami konkursu wzięły udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez znanego polskiego wokalistę jazzowego Janusza Szrona. Oprócz wokalistyki, zamuje się on również komponowaniem, aranżowaniem oraz nauczaniem. Jest nauczycielem śpiewu w telewizyjnych programach muzycznych Jak oni śpiewają oraz Fabryka Gwiazd.

       Naszym wokalistkom Malwinie i Karolinie gratulujemy udziału w Festiwalu i życzymy kolejnych udanych występów!

Krzysztof Ciałkowski

Festyn szkolny i Dzień Dziecka

      Dnia 30 maja 2009 roku uczennica naszego gimnazjum Joanna Częstochowska, wystąpiła gościnnie na festynie szkolnym, zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Abrahama Michelsona w Strzelnie. Wraz z dwiema koleżankami z zespołu wokalnego Jutrzenka, Julią Sadowską i Marceliną Ruszkiewicz zaprezentowała piosenki, które wykonała na rynku strzeleńskim z okazji świąt majowych. Występ był udany, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności.

      Krótkim występem Asia i Julka zaprezentowały się także w Jeziorach Wielkich 1 czerwca 2009 roku, na imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. Wokalistki wystąpiły przed koncertem znanej polskiej artystki Haliny Benedyk.

Krzysztof Ciałkowski


 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Strzelnie - Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie
    ul. Gimnazjalna 7
    88-320 Strzelno
  • tel./fax (052) 318-95-67

Galeria zdjęć